PRIVACYVERKLARING

Laat Het Merken (hierna “wij”, “ons” of “onze”) respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier invult of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.

Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden, je bestellingen te verwerken, je op de hoogte te houden van onze diensten en om je gepersonaliseerde marketing te sturen. Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat om de veiligheid van je gegevens te waarborgen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, om deze te laten rectificeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je een verzoek wilt indienen of vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens Laat Het Merken
Adres: Aldenhof 7169. 6537DT Nijmegen
E-mail: hello@laathetmerken.nl
Telefoon: +31 6 33 03 55 16